Wiadomości

Jakie odprawy otrzymają zwolnieni pracownicy Tesco?

27.08.2019
Z powodu problemów finansowych sieci sklepów Tesco Polska sp. z o.o. dwa tysiące pracowników zostanie zwolnionych. Zatrudnionym przysługuje odprawa, której wysokość jest zależna od czasu przepracowanego w firmie. Osoby ze stażem pracy krótszym niż dwa lata otrzymają rekompensatę w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pracownicy ze stażem wynoszącym od 2 do 8 lat dostaną odprawę równą kwocie dwumiesięcznej pensji. Z kolei zatrudnieni, którzy przepracowali ponad osiem lat otrzymają trzymiesięczne wynagrodzenie. Wszyscy pracownicy, z którymi dojdzie do rozwiązania stosunku pracy, w ramach zwolnień grupowych na mocy porozumienia stron, otrzymają dodatkowo kwotę równą wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia brutto.
Źródło: https://www.money.pl/