Wiadomości

Jak wygląda rynek pracy w czasie kryzysu w Polsce?

12.08.2020
Z analizy najnowszych danych GUS przeprowadzonej przez „Rzeczpospolitą” wynika, że w drugim kwartale grono bezrobotnych do 30 roku życia powiększyło się o 40 tys. osób. Młode osoby często zatrudniane są na podstawie umów cywilnoprawnych, przez co są zwalniane w pierwszej kolejności. Obecnie co trzeci nowy bezrobotny to osoba w wieku do 30 lat.
Źródło: Money.pl