Wiadomości

Jak długo pracują Europejczycy?

19.07.2022
Europejski Urząd Statystyczny podaje, że Europejczycy pracują średnio 36 lat. Najdłuższą aktywnością zawodową, trwającą 42,5 roku, wykazują się Holendrzy, którzy nie mają jednak dużej przewagi pod tym względem nad Szwedami oraz Duńczykami. Najkrócej pracują natomiast Włosi, Grecy i Rumuni. W przypadku tych ostatnich, średnia ta jest najniższa w całej UE i wynosi 31,3 roku. Polacy plasują się nieco poniżej średniej unijnej. Długość życia zawodowego w naszym kraju szacuje się na 34,3 roku.
Źródło: https://www.bankier.pl/