Wiadomości

Islandia: bezrobotni Polacy

19.02.2010
Stopa bezrobocia na Islandii wynosi obecnie ponad 9%. Wśród cudzoziemców wskaźnik jest dwukrotnie wyższy. W gronie bezrobotnych obcokrajowców przeważają Polacy – stanowią oni 61% tej zbiorowości. Imigranci z Polski są największą, liczącą ponad 11 tysięcy osób grupą cudzoziemców na wyspie.
Źródło: waluty.com.pl