Wiadomości

Irlandia: ograniczenia wobec pracowników spoza UE

16.04.2009
1 czerwca 2009 roku wejdą w życie przepisy utrudniające dostęp do irlandzkiego rynku pracy dla osób pochodzących z państw nienależących do Unii Europejskiej (w tym: Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Liechtensteinu). Zmieni się system przyznawania pozwoleń na pracę oraz przedłużania dotychczasowych umów. Imigranci nie będą mogli podejmować prac płatnych poniżej 30 000 EUR rocznie, a także pracować w charakterze kierowców ciężarówek oraz pomocy domowych.
Źródło: pb.pl