Wiadomości

Inflacja w UE w czerwcu 2011: 3,1%

15.07.2011
Z najnowszych danych Eurostat wynika, że w czerwcu 2011 roku w całej Unii Europejskiej wskaźnik inflacji wyniósł 3,1%. To o 0,1 punktu procentowego mniej niż w maju bieżącego roku i o 1,2 punktu więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku. W czerwcu 2011 w ujęciu rok do roku najszybszy wzrost cen notowano w Rumunii (8,0%), Estonii (4,9%) oraz na Litwie (4,8%). Z kolei najniższe indeksy charakteryzowały Szwecję (1,5%), Słowenię (1,6%) oraz Czechy (1,9%). W Polsce inflacja była wyższa niż średnia w całej Wspólnocie i wyniosła 3,7%.
Źródło: Eurostat