Wiadomości

Inflacja w UE na poziomie 3,2%

17.05.2011
W kwietniu 2011 roku roczna inflacja w Unii Europejskiej ukształtowała się na poziomie 3,2%. W porównaniu do marca wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Z kolei w ujęciu rok do roku ceny konsumpcyjne powiększyły się o 1,1 punktu. Najmniejsza inflacja została odnotowana w Irlandii (1,5%), Czechach (1,6%) oraz Szwecji (1,8%). W Polsce wyniosła 4,1%.
Źródło: Eurostat