Wiadomości

Imigranci pozytywnie wpływają na gospodarkę

21.11.2008
Pracownicy pochodzący z państw, które stały się członkami Unii Europejskiej po akcesji w 2004 i 2007 roku, mają pozytywny wpływ na gospodarkę „starych” krajów członkowskich. Tak wynika z raportu opublikowanego przez Komisję Europejską. Migrujący pracownicy w znaczący sposób przyczynili się do utrzymania wzrostu gospodarczego w krajach unijnych. Obywatele państw, które przystąpiły do UE w 2004 roku, emigrują najczęściej do Wielkiej Brytanii i Irlandii. W poszukiwaniu pracy wyjeżdżają tam przede wszystkim Polacy, Słowacy oraz Litwini. Hiszpania i Włochy są głównym celem emigracji dla obywateli Rumunii, która stała się członkiem Wspólnoty w 2007 roku.
Źródło: Komisja Europejska