Wiadomości

Im dłużej jesteś bezrobotny, tym trudniej znaleźć pracę

20.09.2016
Amerykańskie badania populacji wykazały, że szanse na znalezienie pracy spadają o 50% w ciągu pierwszy 8. miesięcy od utraty pracy. Jako główny powód badacze wymieniają niechęć pracodawców do osób długotrwale bezrobotnych. Takie osoby otrzymują zaproszenia na rozmowę o pracę o 45% rzadziej od krótkotrwale bezrobotnych.
Źródło: World Economic Forum