Wiadomości

III kwartał 2008 dobry dla rynku pracy

27.01.2009
Opublikowane w dniu dzisiejszym przez GUS podstawowe wskaźniki rynku pracy za III kwartał 2008 roku prezentują się korzystnie. W porównaniu z II kwartałem 2008 roku zwiększyła się liczba osób aktywnych zawodowo (o 238 tys., 1,4%) i pracujących (o 301 tys., 1,9%). Zmniejszeniu uległ natomiast zasób bezrobotnych i biernych zawodowo (o 64 tys. i 214 tys. osób). Najbardziej aktywni pod względem zawodowym okazali się być mieszkańcy województwa mazowieckiego, a najmniej - zachodniopomorskiego. Wskaźnik aktywności zawodowej zanotowany dla tych województw wyniósł odpowiednio: 60,1% i 49,5%.
Źródło: GUS