Wiadomości

III kw. 2012: wzrost kosztów pracy w Europie

18.12.2012
W III kwartale 2012 roku godzinowe koszty pracy w krajach Unii Europejskiej wzrosły o 1,9% w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego - podaje Eurostat. W krajach strefy Euro odnotowano 2% wzrost. W Polsce wskaźnik zwiększył się w badanym okresie 4.4%. Największy wzrost kosztów pracy odnotowano w Estonii, Rumunii i Bułgarii (odpowiednio 7,6%, 7,2% oraz 5,9%). Jedynym krajem, w którym uległy one zmniejszeniu, była Słowenia (spadek o 0,8%).
Źródło: Eurostat