Wiadomości

II kwartał 2011: koniunktura w firmach produkcyjnych

23.04.2011
Według najnowszych danych GUS wynika, że w kwietniu 2011 roku jedynie 9% firm przetwórstwa przemysłowego nie napotykało żadnych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej. To o 1,5 punktu procentowego więcej w porównaniu do sytuacji przed rokiem. Według przedsiębiorców największą przeszkodą w biznesie były: niedostateczny popyt na rynku krajowym, niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej oraz wysokie obciążenia na rzecz budżetu.
Źródło: GUS