Wiadomości

Hiszpania powoli wychodzi z recesji

12.09.2014
Jak wskazuje OECD, Hiszpania powoli wychodzi z recesji, czego przejawem jest lekki wzrost gospodarczy, który da się zauważyć od połowy 2013 roku. Prognozuje się, że w najbliższej przyszłości wzrost hiszpańskiego PKB nadal będzie się umacniał i w 2015 roku wyniesie 1%. Ostatnio wprowadzone reformy rynku pracy, takie jak profilowanie bezrobotnych w celu określenia stopnia pomocy jaką powinni otrzymać, przynoszą stosunkowo dobre rezultaty. Eksperci wskazują, że Hiszpania powinna jednak usprawnić system kształcenia zawodowego oraz kształcenia wyższego, by efekty edukacji w większym stopniu odpowiadały zapotrzebowaniu pracodawców. Inną propozycją jest obcięcie wysokości składek płaconych przez pracodawców na ubezpieczenia społeczne dla nisko wykwalifikowanych pracowników.
Źródło: OECD