Wiadomości

"Gwarancje dla młodzieży" za 116 milionów PLN

07.11.2014
W listopadzie 2014 roku odbyło się spotkanie w ramach ogólnopolskiej konferencji inaugurującej realizację programu „Gwarancje dla młodzieży”. Jest to europejska inicjatywa, której celem jest zapewnienie młodym ludziom w wieku do 25 lat dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, a także przygotowania do wykonywania zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy. Projektami realizowanymi od sierpnia w ramach „Gwarancji” są inicjatywy: „Pomysł na siebie” oraz „Równi na rynku pracy”. Przewidują one m.in. zapewnienie młodzieży dostępu do poradnictwa zawodowego, różnego rodzaju szkoleń oraz wsparcia pedagogiczno-psychologicznego. Na realizację projektu „Pomysł na siebie” przeznaczono 19,1 mln PLN, a na koncepcję „Równi na rynku pracy” – 97,3 PLN, czyli w sumie ponad 116 mln PLN.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej