Wiadomości

Gwałtowny wzrost bezrobocia w Islandii

23.12.2008
Kryzys gospodarczy znacząco wpłynął na islandzki rynek pracy. Odsetek bezrobotnych Islandczyków kształtuje się obecnie na poziomie 5,4%. W stosunku do listopada bieżącego roku oznacza to wzrost o 2 punkty procentowe. Na początku 2008 roku stopa bezrobocia w Islandii wynosiła jedynie 0,8%.
Źródło: mojawyspa.co.uk