Wiadomości

GUS: przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2018

21.02.2018
Z najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w ujęciu rocznym o 3,8% i wyniosło 6 186,6 tys. Dane GUS dotyczą wyłącznie przedsiębiorstw, które zatrudniają więcej niż 9 osób.
Źródło: http://stat.gov.pl/