Wiadomości

GUS - bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w III kwartale 2017 roku

09.01.2018
Osoby, które poszukiwały pracę powyżej 12 miesięcy na koniec III kwartału 2017 roku stanowiły 42,0% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych (469,8 tys. osób). W porównaniu do analogicznego okresu w 2016 roku liczba ta zmniejszyła się o 15,3% (84,9 tys. osób). Osoby, pozostające bez pracy do 1 miesiąca stanowiły 13,3%, od 1 do 3 miesięcy 15,3%, od 3 do 6 miesięcy – 16,7% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Ponadto w III kwartale ubiegłego roku najwyższy odsetek długotrwale bezrobotnych wystąpił w województwie podkarpackim (48,3%), podlaskim (47,4%) oraz lubelskim (47,0%).
Źródło: http://stat.gov.pl/