Wiadomości

Grzywny dla zatrudniających nielegalnie

05.02.2009
Wysokie grzywny grożą tym pracodawcom w UE, którzy zdecydują się na zatrudnianie nielegalnych imigrantów. Zakres kar wyszczególniony w nowej dyrektywie Komisji Europejskiej obejmuje m.in. obowiązek wypłaty nielegalnie zatrudnionym zaległych wynagrodzeń czy zakaz startowania w publicznych przetargach przez 5 lat. Najsurowsze kary przewidziano dla pracodawców, którzy zakaz zatrudniania nielegalnych imigrantów złamią po raz kolejny. Osobom tym może nawet grozić kara pozbawienia wolności.
Źródło: gazetaprawna.pl