Wiadomości

Grudzień 2008: wzrost wynagrodzeń i spadek zatrudnienia w przedsiębiorstwach

20.01.2009
Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, w ostatnim miesiącu minionego roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3419,82 PLN. To o 3 punkty procentowe więcej niż miesiąc wcześniej i o 5,4 punktów procentowych więcej niż w grudniu 2007 roku. W analizowanym okresie zmniejszyło się natomiast zatrudnienie, nastąpił spadek o 0,6 punktów procentowych w skali miesiąca. Mimo to, poziom zatrudnienia jest nadal o 2,3 punkty procentowe wyższy niż w grudniu roku 2007.
Źródło: GUS