Wiadomości

Górnictwo morskie – taki kierunek tylko w Polsce

29.10.2010
Od nowego roku akademickiego Akademia Morska w Szczecinie wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie uruchamiają wspólnie nowy kierunek studiów – górnictwo morskie. AGH ma zapewnić studentom wiedzę w zakresie górnictwa, a Akademia Morska w zakresie nawigacji, ruchu statków i procedur bezpieczeństwa na morzu. Jak zapewniają władze uczelni, będą to pierwsze na świecie studia w zakresie wydobywania bogactw naturalnych z dna morskiego.
Źródło: gazetapraca.pl