Wiadomości

Gdzie pracują młodzi inżynierowie

08.07.2010
Jak wynika z analiz Banku Danych o Inżynierach, w maju 2010 roku najwięcej absolwentów politechnik (14%) pracowało w branży budowlanej. Sektor motoryzacyjny zatrudniał 9%, a branża maszyn, urządzeń i narzędzi 8% młodych inżynierów. Przeciętne wynagrodzenie absolwentów technicznych szkół wyższych w wymienionych sektorach to 3 435, 3 087 oraz 3 228 PLN. Na najwyższe zarobki – na poziomie 4 633 PLN – mogą liczyć młodzi inżynierowie pracujący w sektorze transportowym i logistycznym.
Źródło: pb.pl