Wiadomości

Francja: nowe przepisy dotyczące relokacji pracowników

24.08.2010
Francja wprowadziła nowe przepisy dotyczące relokacji pracowników. W przypadku konieczności przeprowadzenia zwolnień w przedsiębiorstwach, pracownik zagrożony utratą pracy powinien – o ile to możliwe – otrzymać propozycję zatrudnienia w innym oddziale firmy, nawet poza granicami kraju. Znowelizowane przepisy zapewniają również, że pracujący poza ojczyzną mają otrzymywać wynagrodzenie według standardów obowiązujących we Francji.
Źródło: Eurofound