Wiadomości

Fala strajków we Francji

28.09.2010
Francuzi protestują przeciwko reformie emerytalnej, która zakłada podniesienie minimalnego wieku emerytalnego z 60 do 62 lat. Pierwsza fala protestu miała miejsce 7. września, druga – 23. września. Wskutek strajków mocno zakłócony został transport kolejowy i lotniczy, w wielu szkołach odwołano zajęcia. W protestach uczestniczyły wszystkie główne związki zawodowe, w tym dwa największe: CGT i CFDT. Związkowcy mają nadzieję, że pod wpływem manifestacji rząd wycofa się z wprowadzenia reformy.
Źródło: money.pl