Wiadomości

Eurostat: coraz więcej pracowników 65+

02.04.2013
Współczynnik obciążeń osobami w wieku poprodukcyjnym oblicza się jako stosunek liczby osób w wieku 65 i więcej do liczby osób w wieku 15-64 lata. W 2012 roku tak rozumiany wskaźnik dla UE-27 wyniósł 26,8%. Oznacza to, że na 1 starszego obywatela Unii europejskiej przypadały 4 osoby w wieku produkcyjnym. We Włoszech oraz w Niemczech były to 3 osoby. W latach 1992-2012 wskaźnik obciążeń osobami w wieku produkcyjnym wzrósł z 21,1% do 26,8%.
Źródło: Eurostat