Wiadomości

Elastyczny czas skuteczny, ale rzadko wprowadzany

23.01.2015
Jak wynika z badania zleconego przez Ministerstwo Gospodarki, większość badanych podmiotów nie zdecydowała się na wprowadzenie ruchomego czasu pracy w 2014 roku. Tego typu działania wdrożyło 38% przedsiębiorstw i 25% instytucji publicznych. Elastyczny czas pracy był najczęściej stosowany w małych firmach, w hotelarstwie i gastronomii, usługach zdrowotnych i opiece społecznej, usługach administrowania oraz wytwarzaniu energii. W firmach, które wprowadziły takie rozwiązanie, w opinii pracodawców nastąpiła poprawa konkurencyjności i ogólnej kondycji przedsiębiorstwa. Z kolei 60% badanych stwierdziło, że wprowadzone zmiany nie miały żadnego wpływu na zatrudnienie.
Źródło: Ministerstwo Gospodarki