Wiadomości

Elastyczny czas pracy: mało popularna forma zatrudnienia

17.04.2014
Z informacji zebranych przez Państwową Inspekcję Pracy wynika, że od sierpnia 2013 roku do końca marca 2014 roku blisko 710 przedsiębiorstw wprowadziło elastyczny czas pracy. Najbardziej zainteresowane takim rozwiązaniem były duże przedsiębiorstwa, zatrudniająca od 50 do 249 osób (248 firm). Ta forma zatrudniania była najszerzej rozpowszechniona wśród przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (37%) oraz handlem i naprawami (18%). Z tej możliwości skorzystali przede wszystkim przedsiębiorcy z Katowic (130 firm), Rzeszowa (65 firm) i Krakowa (64 firmy).
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej