Wiadomości

Elastyczność osób bezrobotnych

07.05.2010
Z badania CBOS, przeprowadzonego w marcu i kwietniu 2010 roku wynika, że aby znaleźć pracę 73% ankietowanych bezrobotnych byłoby w stanie przekwalifikować się lub nauczyć nowego zawodu. Blisko dwie trzecie uczestników badania deklarowało gotowość zatrudnienia poza miejscem zamieszkania i codzienne dojazdy. 47% wyrażało chęć podjęcia niskopłatnej pracy lub stanowiska niezwiązanego z wyuczonym zawodem. Co czwarty bezrobotny był gotowy przeprowadzić się do innej miejscowości.
Źródło: wyborcza.biz