Wiadomości

Efekty programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2013 roku

25.02.2014
Celem wprowadzonego w życie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” jest przede wszystkim aktywizacja bezrobotnych oraz rozwijanie budownictwa socjalnego. W ubiegłorocznej edycji, na „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” przeznaczono kwotę 2 mln złotych. Wsparcie finansowe uzyskało 18 samorządów gmin. Kolejnym zrealizowanym projektem były „Targi Aktywnych Form Pomocy”, służące prezentacji i wymianie doświadczeń gmin, organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych oraz innych podmiotów działających w tym obszarze. Na ubiegłorocznych Targach, podmioty reprezentujące 16 województw przygotowały stoiska targowe oraz zorganizowały trzy panele dyskusyjne.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej