Wiadomości

e–biznes: wstrzymany nabór wniosków

27.10.2009
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała o wielkim zainteresowaniu, jakim cieszy się możliwość dofinansowania projektów związanych ze świadczeniem usług elektronicznych w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach III rundy aplikacyjnej wynosiła blisko 135,4 miliarda PLN. W związku z szybkim przekroczeniem limitów PARP zdecydowała się wstrzymać nabór wniosków o dofinansowanie.
Źródło: parp.gov.pl