Wiadomości

Dyskryminacja płacowa kobiet na niemieckim rynku pracy

05.06.2018
Niemcy borykają się z niedoborem pracowników. Rozwiązaniem tego problemu mogłaby być większa aktywizacja zawodowa kobiet, jednak jest ona hamowana przez wyraźną lukę płacową, nawet w zawodach zdominowanych przez kobiety. Przykładem może być stanowisko asystenta medycznego, na którym różnica w wysokości zarobków sięga 40%. Przyczyn takiego stanu rzeczy dopatruje się w stereotypowym podejściu Niemców, zgodnie z którym rola kobiet na rynku pracy ogranicza się do wykonywania mało prestiżowych, niskopłatnych zawodów.
Źródło: http://forsal.pl/