Wiadomości

Duże zainteresowanie pracą w służbach mundurowych

27.11.2012
W 2012 roku do pracy w policji zgłosiło się 60 tys. kandydatów, o 10 tys. więcej niż w 2011 roku. Należy podkreślić, że statystyki Komendy Głównej Policji obejmują tylko tych kandydatów, którzy spełnili podstawowe wymogi. Według danych KGP na jedno miejsce pracy przypadało aż sześciu kandydatów. Jeszcze większym zainteresowaniem cieszą się oferty pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W odpowiedzi na 78 ofert pracy zgłosiło się 8 tys. kandydatów, co daje średnio ponad 100 osób na jedno miejsce.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna