Wiadomości

Duże wahania w płacy minimalnej w UE

21.02.2012
W styczniu 2012 roku w 20 spośród 27 państw Unii Europejskiej obowiązywała płaca minimalna. Jej wysokość wahała się w granicach od 138 EUR (Bułgaria) do 1 801 EUR (Luksemburg). Najniższą płacą minimalną charakteryzowały się państwa członkowskie z Europy Środkowo-Wschodniej, m.in.: Rumunia (162 EUR), Litwa (232 EUR) Węgry (296 EUR) i Słowacja (327 EUR). Z kolei w grupie państw o najwyższej płacy minimalnej dominują kraje Europy Zachodniej: Wielka Brytania (1 202 EUR), Francja (1 398 EUR), Holandia (1 447 EUR) oraz Irlandia (1 462). Płaca minimalna nie obowiązuje w 7 państwach unijnych m.in.: Niemczech, Austrii i Włoszech.
Źródło: Eurostat