Wiadomości

Duże nieprawidłowości w agencjach zatrudnienia

24.03.2011
W 2010 roku Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała 427 agencji zatrudnienia. Odsetek agencji nieprzestrzegających prawa wyniósł 49%. W 2008 i w 2009 było to odpowiednio 66% i 58%. Większość nieprawidłowości miała charakter administracyjny. Drugim rodzajem naruszeń okazała się dyskryminacja pracowników tymczasowych w kwestii warunków pracy i zatrudnienia w porównaniu z innymi pracownikami.
Źródło: rp.pl