Wiadomości

Dual system w Niemczech

02.07.2008
W Niemczech bardzo popularny jest tzw. dual system czyli równoczesna nauka w szkole zawodowe i praktyka w miejscu pracy. Uczniowie podpisują z pracodawcami 3-letnią umowę o staż. Od tej pory są zobligowani do pracy w niepełnym wymiarze godzin. Wynagrodzenia uczniów kształtują się na poziomie 25-45% przeciętnej płacy w danym zawodzie.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej