Wiadomości

Druga faza konsultacji nad „europejską płacą minimalną”

16.06.2020
Dnia 3 czerwca 2020 roku Komisja Europejska rozpoczęła kolejną fazę konsultacji ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców ws. płacy minimalnej, którą mieliby zostać objęci wszyscy pracownicy w UE. W ramach pierwszego etapu konsultacji, która odbyła się na początku roku, uzyskano uwagi od 23 partnerów społecznych z całej UE. Celem tych działań nie jest ustalenie jednolitej europejskiej płacy minimalnej ani zharmonizowanie systemów ustalania takiej płacy. Jak informuje Komisja Europejska, chodzi o to, aby wszystkie systemy były odpowiednie, obejmowały wszystkich pracowników, przewidywały szczegółowe konsultacje z partnerami społecznymi oraz stosowny mechanizm aktualizacji. Eksperci zaznaczają, że ma to zasadnicze znaczenie dla ożywienia gospodarczego, jak również dla tworzenia sprawiedliwej i odpornej gospodarki.
Źródło: Komisja Europejska