Wiadomości

Dopłaty do „postojowego”

24.04.2009
Z najnowszych ustaleń Komisji Trójstronnej wynika, że przedsiębiorstwa, które zdecydują się na zmniejszenie czasu pracy i wynagrodzenia pracowników w czasie kryzysu, otrzymają bezzwrotne subsydia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Funduszu Pracy. Wysokość subsydiów będzie wynosić 70% zasiłku dla bezrobotnych, tj. 386,26 PLN. Początkowo zakładano, że pomoc przyjmie formę pożyczki spłacanej po upływie dwóch lat od jej wypłaty.
Źródło: gazetaprawna.pl