Wiadomości

Dofinansowywanie szkoleń dla pracowników

13.07.2012
Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę 4P research mix na zlecenie PKPP Lewiatan, 97% ankietowanych polityków, urzędników i ekspertów uważa, że stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników jest konieczne. Według 89% respondentów szkolenia takie powinny być częściowo finansowane przez państwo. 37% badanych proponuje dofinansowania do 30% kosztów podnoszenia kwalifikacji pracownika, 31% ankietowanych decydentów proponuje nawet zwrot połowy kosztów.
Źródło: pkpplewiatan.pl