Wiadomości

Dofinansowanie szkoleń w miejscach pracy

29.05.2014
Kwota 40 mln PLN zasili nowopowstały Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Środki pochodzące z Funduszu zostaną przeznaczone na przekwalifikowanie lub podnoszenie kwalifikacji pracowników. Uzyskana pomoc umożliwi więc pracodawcom dostosowanie umiejętności pracowników do zmieniających się wymagań. Zatrudniający będzie mógł przeznaczyć na szkolenie jednego pracownika równowartość 300% jego przeciętnego wynagrodzenia rocznie. Każdy pracodawca może liczyć na dofinansowanie w wysokości 80% poniesionych kosztów, a w przypadku mikrofirm nawet do 100%.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej