Wiadomości

Dodatnie saldo miejsc pracy

26.03.2010
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2009 roku w całej gospodarce powstało 521,7 tys. nowych miejsc pracy. W tym samym czasie zlikwidowano 501,4 tys. stanowisk. Ponad 2/3 nowych etatów wygenerowały firmy zatrudniające mniej niż 9 osób. Redukcje miały miejsce głównie w dużych przedsiębiorstwach (42,8% wszystkich zwolnień).
Źródło: GUS