Wiadomości

Dodatkowe wsparcie dla inwestorów

03.11.2009
Ministerstwo Gospodarki zamierza znowelizować rozporządzenie z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Zmiany miałyby dotyczyć zwiększenia poziomu refundacji kosztów kwalifikowanych dla inwestorów z obecnych 25% do 30%. Resort proponuje również aby zmniejszyć liczbę miejsc pracy wymaganych od firm ubiegających się o publiczną pomoc finansową - z 200 do 150.
Źródło: Ministerstwo Gospodarki