Wiadomości

Dodatkowe miliony na aktywizację bezrobotnych

25.06.2010
Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej, zapowiedziała powiększenie puli pieniędzy przeznaczonej na aktywizację bezrobotnych o 800 mln PLN. Do tej pory Urzędy Pracy miały do dyspozycji 640 mln PLN. Dodatkowe środki finansowe mają za zadanie wspomóc powiaty, w których sytuacja na rynku pracy uległa w ostatnim czasie pogorszeniu m.in. za sprawą powodzi.
Źródło: gazetaprawna.pl