Wiadomości

Dodatek solidarnościowy odpowiedzią na problemy pracowników?

16.06.2020
W minionym tygodniu został przekazany do Senatu projekt ustawy o dodatku solidarnościowym. Nowe świadczenie ma wynieść 1 400 PLN brutto miesięcznie i być przyznawane od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku. Środki te mają przysługiwać osobom, z którymi po 15 marca 2020 roku rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem i osobom, których umowa po tej dacie uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Warto zaznaczyć, że warunkiem uzyskania praw do dodatku będzie podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 60 dni.
Źródło: Gazeta Prawna