Wiadomości

Dobre wyniki handlu detalicznego

24.03.2011
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w lutym 2011 roku sprzedaż detaliczna wzrosła o 12,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku, a w ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększyła się o 1,8%. Z kolei w marcu 2011 roku ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym jest oceniany mniej pesymistycznie niż w lutym, ale gorzej niż w marcu przed rokiem. Z badań GUS wynika, że poprawę koniunktury sygnalizuje 19% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 20% (przed miesiącem odpowiednio 18% i 21%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.
Źródło: GUS