Wiadomości

Dobre rokowania dla polskiego PKB

22.06.2010
Analitycy z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) szacują, że w całym 2010 roku wzrost gospodarczy Polski wyniesie 3,5%, a w 2011 roku – 4,0%. Eksperci CASE uważają, że na dobry wynik PKB wpływ będzie mieć m.in. wzrost konsumpcji indywidualnej spowodowany wyższą dynamiką płac i malejącym bezrobociem. Zwracają również uwagę na dwa inne czynniki: opóźnione przez długą zimę ożywienie w inwestycjach i usuwanie skutków powodzi.
Źródło: wyborcza.biz