Wiadomości

Dobre projekcje Banku Światowego dla Polski

05.02.2010
Z raportu Banku Światowego „Global Economic Prospects 2010” wynika, że polska gospodarka wzrośnie o 2,2% w 2010 roku, a w 2011 – o 3,4%. Autorzy publikacji twierdzą, że PKB krajów wysokorozwiniętych będzie rosnąć w wolniejszym tempie. W 2010 roku będzie to 1,8%, w 2011 – 2,3%. Projekcje Banku Światowego są bardziej optymistyczne od szacunków polskiego rządu. Podczas prac nad ustawą budżetową na 2010 rok przyjęto, że polskie PKB wzrośnie o 1,2%.
Źródło: worldbank.org