Wiadomości

Do pracy bez badań lekarskich

07.09.2010
W ramach likwidacji barier biurokratycznych Komisja Nadzwyczajna ,,Przyjazne Państwo’’ proponuje zrezygnować z obowiązkowych wstępnych badań lekarskich do pracy. Zmiany w Kodeksie Pracy miałyby dotyczyć szczególnej grupy pracowników. Chodzi bowiem o osoby, które podejmują zatrudnienie u tego samego pracodawcy na podstawie kolejnej umowy o pracę, zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy.
Źródło: bankier.pl