Wiadomości

Deficyt pracowników w Chinach

08.08.2017
Chiny dotknęło spowolnienie gospodarcze, spowodowane w dużej mierze niedoborem pracowników. Szans na poprawę sytuacji upatruje się w zwiększaniu produktywności pracowników, która jest niższa niż w krajach zachodnich, oraz w automatyzacji produkcji. Dzięki temu możliwe byłoby uzupełnienie braków kadrowych, a także przesunięcie części pracowników do zadań wymagających większych kwalifikacji.
Źródło: https://www.obserwatorfinansowy.pl/