Wiadomości

Czynniki decydujące o podjęciu pracy

04.06.2013
Jak wynika z publikacji GUS Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków, niezależnie od poziomu wykształcenia osób badanych, wysokość wynagrodzenia jest najistotniejszym czynnikiem wpływającym na decyzję o podjęciu pracy. Drugą najistotniejszą przesłankę stanowi lokalizacja miejsca pracy. Jednocześnie jako najmniej istotny wskazywany jest prestiż zawodu oraz rodzaj przedsiębiorstwa.
Źródło: GUS