Wiadomości

Czy zarząd Volvo Polska spełni oczekiwania pracowników?

26.03.2019
Po podsumowaniu ankiet przeprowadzonych wśród ponad sześciuset pracowników Volvo Polska okazało się, że zatrudnieni chcą wejść w spór zbiorowy z pracodawcą. W związku z tym, że Zarząd firmy nie spełnił oczekiwań pracowników dotyczących podwyżek przedstawiciele zatrudnionych żądają spełnienia kilku postulatów. Pracownicy domagają się m.in. wzrostu wynagrodzeń pracowników produkcji przeciętnie o 365 PLN, podwyższenia stawek początkowych i końcowych pensji pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych o 300 PLN każda, a także wzrostu wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych o 6,5%. Jeśli żądania nie zostaną spełnione w ciągu 10 dni od dnia wystąpienia pracownicy wejdą w spór zbiorowy z pracodawcą.
Źródło: https://www.bankier.pl/