Wiadomości

Czy pracodawcy przestrzegają praw pracowniczych

27.05.2014
Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych opublikowała raport nt. przestrzegania praw pracowniczych. Polska obok Rumuni, Bułgarii i Wielkiej Brytanii należy do krajów, gdzie prawa pracownicze są notorycznie łamane. Pracownicy są zaś najlepiej traktowania w krajach skandynawskich oraz krajach starej kontynentalnej Europy Zachodniej, takich jak: Francja, Niemcy, Włochy czy Holandia. Na złe traktowanie nie mogą również narzekać Słowacy, Litwini i Estończycy. Najczęściej łamanymi prawami pracowników okazały się: prawo do udziału w strajku, prawo do wstąpienia do związku zawodowego oraz prawo do nawoływania do strajku.
Źródło: Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych